Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

Jak zdam wszystkie egzaminy to się tak napierdolę, że nie będę w stanie wyjść z domu aż do następnej sesji.
Reposted fromfrisson frisson
Biednemu to zawsze wiatr w oczy, chuj w dupę,  nóż w serce  i chleb masłem do ziemi.
— zasłyszane Tomasz K.
Reposted fromegoistka egoistka viafrisson frisson

January 29 2014

- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki? - Przede wszystkim jędrny mózg.
— ŻULCZYK MISTRZ
- Mnie do nauki daleko generalnie... a Tobie jak idzie?
- Super! Właśnie oglądam jakiś spoko film.
— student vs sesja
3050 0953 500
STOP! Teraz historia.
Połowa semestru, matma już niezdana.
Nakurwiam humana
nananananana
Jestem w głębokiej dupie.
— bo sesja
Reposted fromfrisson frisson
#297

January 28 2014

January 24 2014

6538 de41
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viaemciu emciu
Pewnego dnia zrozumie pan, że we wszystko można uwierzyć.
I zrozumie pan ku swemu ubolewaniu, że nie jest to kwestia inteligencji ani wyobraźni, a tylko kwestia czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacytaty cytaty

January 18 2014

January 14 2014

4927 291d
Reposted fromfelicka felicka viadysmorfofobia dysmorfofobia

January 13 2014

1585 a078
Reposted fromchujawa chujawa
2773 1fb4
Reposted fromwildeyed wildeyed viahighdesire highdesire
2686 8383 500
8367 128f
Reposted fromfularczyk fularczyk

January 09 2014

3739 33de 500
Reposted fromruuude ruuude vianicjuzniepowiem nicjuzniepowiem
Reposted fromhogwarts hogwarts viadysmorfofobia dysmorfofobia

December 24 2013

Book się rodzi
Reposted fromPawelS PawelS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl